Використання борошна кіноа світлого та фітоекстракту ромашки при виробництві органічного хліба

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі досліджено показники якості органічного борошно кіноа світлого і фітоекстракту ромашки та якість органічного хліб з пшеничного борошна вищого сорту, з доданням цих компонентів. Встановлено, що раціональна частка заміни пшеничного борошна на борошно кіноа становить 10%, оскільки за такого дозування, готовий виріб за органолептичними та фізико-хімічними показниками найбільш наближений до контрольного зразка. Додання борошна кіноа та фітоекстракту ромашки уповільнює черствіння хліба. The paper studies the quality indicators of organic quinoa flour and chamomile phytoextract, as well as the quality of organic bread made from premium wheat flour, with the addition of these components. It was found that the rational share of replacing wheat flour with quinoa flour is 10%, because at this dosage, the finished product is most close to the control sample in terms of organoleptic and physico-chemical parameters. Adding quinoa flour and phytoextract of chamomile slows down stale bread.

Опис

Ключові слова

борошно кіноа, фітоекстракт ромашки, екстрагування, якість виробів, хлібобулочні вироби, фізіологічні властивості, quinoa flour, chamomile phytoextract, extraction, quality of products, bakery products, physiological properties, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Борковський, З. Використання борошна кіноа світлого та фітоекстракту ромашки при виробництві органічного хліба / З. Борковський, Н. Фалендиш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-4 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. - С. 111.