Задача прогнозування техніко-економічних показників діяльності харчового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В результаті проведеного аналізу часових рядів із використанням зазначеного підходу побудовано прогнозну модель для розрахунку техніко-економічних показників діяльності харчового підприємства на прикладі ПАТ «Оболонь».

Опис

Ключові слова

ехніко-економічні показники, попит, планування виробничої діяльності т, технико-экономические показатели, спрос, планирование производственной деятельности, technical and economic indicators, demand, planning of production activities

Бібліографічний опис

Черничка, М. Задача прогнозування техніко-економічних показників діяльності харчового підприємства / Максим Черничка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 524-525.