Мультимедійні технології у процесі навчання іноземній мові студентів економічних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах розглядається можливість застосування мультимедійних технологій в процесі оволодіння іноземною мовою, розглядаються переваги комп'ютеризованого навчання та використання відео матеріалів. The abstracts study the opportunities of the use of multimedia technologies in foreign language learning, advantages of the use of computerized learning technologies and videos.

Опис

Ключові слова

мультимедійні технології, оволодіння іноземною мовою, комп'ютеризоване навчання, використання відео матеріалів, multimedia technologies, foreign language learning, computerized learning, using video, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Куниця, Л. І. Мультимедійні технології у процесі навчання іноземній мові студентів економічних спеціальностей / Л. І. Куниця // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2014 р. – Київ, 2014. – С. 227-231.