Оцінювання стійкості виробничих конструкцій закладів готельно-ресторанного господарства до впливу негативних факторів нестандартних ситуацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проведено дослідження методу розрахунку величини надлишкового тиску, який може створюватися при згорянні газо-пароповітряних сумішей у приміщеннях об’єктів готельно-ресторанних комплексів, що дозволяє завчасно визначати наслідки можливих несприятливих або нестандартних ситуацій і своєчасно вживати конструктивно-технічні заходи щодо їх попередження або мінімізації. This paper studied the method of calculation of the excess pressure that may be generated during the combustion of gas-vapor mixture in the premises of hotel and restaurant complex, which allows to determine in advance the consequences of possible adverse or unusual situations and take timely structural and technical measures to prevent or minimization.

Опис

Ключові слова

надзвичайна ситуація, emergency, персонал, personnel, шкода, damage, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Оцінювання стійкості виробничих конструкцій закладів готельно-ресторанного господарства до впливу негативних факторів нестандартних ситуацій / Н. В. Володченкова, О. В. Хіврич // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практична конференції, 24 вересня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015 – С. 231-232.