Використання ефіроолійних культур в кормових добавках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах наведено інформацію про ефіроолійні культури та два напрями наукових досліджень. In the abstracts was produced information about ethereality crops and two areas of research activities.

Опис

Ключові слова

ефіроолійні культури, властивості, ethereality crops, characteristics, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Шаповаленко, О. І. Використання ефіроолійних культур в кормових добавках / О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко, В. А. Почеп // Інноваційні енерго- й ресурсозберігаючі технології та обладнання в хлібопекарській, кондитерській, макаронній, харчоконцентратній і зернопереробній галузях харчової промисловості : тези Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 3 – 6 червня 2008 р. – К. : НУХТ, 2008. – С. 31.