Природа і прояви неофашизму в країнах Європи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлюються прояви неофашизму у Європі після Другої Світової війни, а також природа виникнення цієї суспільно-політичної течії, яка є правонаступницею фашизму. Highlights manifestations of neo-fascism in Europe after World War II and the nature of the emergence of social and political trend, which is the successor of fascism.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, післявоєнна Європа, неофашизм, екстремізм, расизм, нацизм, скінхеди, neo-fascism, post-war Europe, extremism, racism, nazism, skinheads

Бібліографічний опис

Аравін, М. А. Природа і прояви неофашизму в країнах Європи / М. А. Аравін, В. В. Жук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – Ч. 4. – С. 115-116.