Дослідження параметрів вологотеплової обробки дрібних кукурудзяних пластівців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено вплив режимів вологотеплової обробки на вихід та якість дрібних кукурудзяних пластівців у лабораторних умовах. Схема технологічного процесу виробництва пластівців включала такі технологічні операції: зволоження та відволоження крупи у спеціальних герметичних ємностях; пропарювання попередньо зволожених зразків крупи у камері пропарювача періодичної дії; короткочасне темперування протягом 10—15 хв у термостабільних умовах; плющення отриманого продукту на вальцьовому верстаті «Nagema»; сушіння плющеного продукту на лабораторній сушарці; контроль на лабораторному розсійнику РЛУ-1 для вилучення мучки. The article investigates the effect of modes of tempering treatment on the yield and quality of small corn flakes under laboratory conditions. The diagram of technological process of production of small corn flakes included the following technological operations: moistening and cold-tempering of grits in special bins; steaming of pre-moistened grits in a periodic steam chamber; short-term tempering for 10—15 minutes in thermo-stable conditions; flattening of the obtained product on the Nagema roller machine; drying the flattened product on a laboratory dryer; control on the laboratory sifter RLU-1 for extraction of powdery fraction. The effect of pre-steaming grain moisture, steam pressure, and steaming time were investigated.

Опис

Ключові слова

кафедра технології зберігання і переробки зерна, тривалість пропарювання, кукурудза, дрібні пластівці, вологотеплова обробка, вологість, тиск пари, steaming time, corn, small flakes, tempering treatment, moisture, steam pressure

Бібліографічний опис

Шаповаленко, О. І. Дослідження параметрів вологотеплової обробки дрібних кукурудзяних пластівців / О. І. Шаповаленко, Р. С. Рибчинський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 172–181.

Зібрання