Сучасний стан економіки України та тенденції її розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Динаміку ВВП за прогнозами 2014 р. експерти оцінюють в 1-3%. Standard&Poor's Ratings очікує зростання реального ВВП України в 2014 р. на рівні 1%, Всесвітній банк прогнозує динаміку в 2%, а прогноз українського уряду є більш оптимістичним і зростання реального ВВП в 2014 р. визначається на рівні 3%. Однак, не зрозуміло за рахунок яких факторів такий результат буде досягнуто, оскільки не були ліквідовані проблеми, що спричинили загострення економічної кризи у 2008 р., не проведено жодної економічної реформи, а промислове виробництво продовжує падати вже більше року. The dynamics of GDP projected in 2014, experts estimated at 1-3%. Standard & Poor's Ratings expects real GDP growth in Ukraine in 2014 at 1%, the World Bank forecasts of 2%, and the Ukrainian government forecast is more optimistic and real GDP growth in 2014 is determined at the level of 3%. However, it is not clear by what factors this result is achieved, because they were not eliminated the problem that caused the worsening economic crisis in 2008, not made ​​any economic reform and industrial production continued to fall for over a year.

Опис

Ключові слова

економіка, заборгованість, макроекономічні показники, промисловість, economy, debt, macroeconomic indicators, industry, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Мурлик, А. Сучасний стан економіки України та тенденції її розвитку / Анастасія Мурлик, Тетяна Швед // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 10-11.