Дослідження вмісту радіонуклідів у продукції млинзаводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведені експериментальні дані по визначенню вмісту радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 у продуктах переробки зерна на млинзаводі із переробки пшениці та жита. Вимірювання вмісту радіонуклідів проводили на стаціонарному лабораторному спектрометрі енергій бета-випромінювання СЕБ-01-150. Дослідження вмісту радіонуклідів за показником їх питомої активності у продукції млинзаводу показало, що ні в сировині, ні у готовій продукції не виявлено перевищення вимог чинної нормативно-технічної документації щодо рівня цезію-137 та стронцію-90, тому продукція є безпечною та придатною для харчових та кормових потреб.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, зерно, grain, радіонукліди, radionuclides, безпека, safety, стронцій-90, strontium-90, цезій-137, cesium-137

Бібліографічний опис

Лабжинська, М. Ю. Дослідження вмісту радіонуклідів у продукції млин заводу / М. Ю. Лабжинська, Н. В. Володченкова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : зб. мат. Міжнародної наук.-метод. конф., 25-26 травня 2017 р., м. Київ. − Київ : НУХТ, 2017. – С. 108-109.