Європейські виміри сталого розвитку: матеріали конференції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірнику представлено тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», що проходила 26 червня 2020 р. у Національному університеті харчових технологій, Київ, Україна (онлайн) у рамках реалізації проектів програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (#587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (611278-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA). Матеріали охоплюють економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку Європейського Союзу та України, а також досвід Європейських Cтудій для сталого розвитку. Proceedings of the II International Conference on European Dimensions of Sustainable Development present abstracts of the reports of the conference, which had place on June 26, 2020 at National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine (online) in term of the projects of the European Union programme ERASMUS+ Jean Monnet Chair FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) and Jean Monnet Support of Associations EUforUA (611278-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA). The proceedings cover economic, environmental and social aspects of sustainable development of European Union and Ukraine, as well as European Studies on the sustainable development.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020 / Міністерство освіти і науки України ; Національний Еразмус+ офіс в Україні ; Національний університет харчових технологій ; Платформа Європейських студій. – Київ : НУХТ, 2020. – 110 с.

Зібрання