Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств-виробників молочних консервів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено розробці науково-методичних засад та практичних рекомендацій, реалізація яких дозволить встановити рейтинг конкурентоспроможності продукції та забезпечити її підвищення в конкурентному середовищі. Dissertation is devoted development of scientifically methodical principles and practical recommendations realization of which will allow to set rating of competitiveness of products and provide its increase in a competition environment.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції, рейтингова оцінка, управління конкурентоспроможністю продукції, competitiveness of enterprise, competitiveness of products, rating estimation, management by the competitiveness of products, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Гнатенко, О. А. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств - виробників молочних консервів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гнатенко Олена Андріївна ; НУХТ. - К., 2009. - 21 с.