Побудова бази знань експертної системи якості хлібопекарського виробництва: онтологічний підхід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Побудова бази знань експертних систем з використанням онтології при наявності стандартизованого словника концептів предметної області хлібопекарського виробництва. Building a knowledge base of expert systems using ontologies in the presence of a standardized vocabulary domain concepts bakery production.

Опис

Ключові слова

експертна система якості, база знань, онтологічний підхід, еxpert quality system, knowledge base, ontological approach, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Паньков, Д. В. Побудова бази знань експертної системи якості хлібопекарського виробництва: онтологічний підхід / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч.2. – С. 301.