Помадна маса на основі підвару з ягід бузини (Патент на корисну модель № 139234)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача створення помадної маси із використанням підвару бузини, що дозволяє отримувати високодисперсну помадну масу багату на біологічно активні та мінеральні речовини, яка є більш стійкої до висихання при зберіганні та має приємні органолептичні властивості без використання синтетичних барвників та ароматизаторів. The useful model is based on the task of creating a fondant mass using elderberry decoction, which makes it possible to obtain a highly dispersed fondant mass rich in biologically active and mineral substances, which is more resistant to drying out during storage and has pleasant organoleptic properties without the use of synthetic dyes and flavors.

Опис

Ключові слова

помадна маса, ягідна сировина, ягоди бузини, висихання помади, пектинові речовини, fondant mass, berry raw material, elderberries, fondant drying, pectin substances, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 131288 UA, МПК A23G 3/00 (2017.01) Помадна маса на основі підвару з ягід бузини / Кохан О. О., Биконь О. А. Щур А. А., Польських М. А. ; заявник Національний університет харчових технологій ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24, 2019 р.

Зібрання