Використання сучасних програмних пакетів для моделювання об'єктів управління при проектуванні технологічних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз функціональності найбільш популярних пакетів моделювання для розробки моделей проектованих ТК. Визначено, що для поставлених задач необхідно використовувати спеціалізовані пакети моделювання технологічних процесів. The analysis of the functionality of the most popular packages for simulation modeling projected TC. It was determined that the tasks necessary to use special software modeling processes.

Опис

Ключові слова

моделювання об'єктів управління, проектування технологічних процесів, програмні пакети, modeling facilities management, design processes, software packages, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Міркевич, Р. Використання сучасних програмних пакетів для моделювання об'єктів управління при проектуванні технологічних процесів / Роман Міркевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 463-464.