Вплив фізико - механічних властивостей харчових продуктів на параметри робочих органів пакувальних машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під час пакування харчової продукції у споживчу тару взаємодіють три основні компоненти: продукція, споживча упаковка або пакувальний матеріал та фасувально - пакувальна машина. Властивості продукції, пакувального матеріалу та технічні характеристики фасувально - пакувальної машини і технологічні параметри процесу пакування тісно взаємопов'язані. їх компромісне поєднання дає можливість максимально ефективно реалізувати всі переваги споживчої упаковки, забезпечити раціональне співвідношення ціна/якість, що є важливим у конкурентних умовах ринкової економіки. When packaging food products in consumer packaging interact three main components: products, consumer packaging or packaging materials and packaging - packing machine. Properties of products, packaging material and technical characteristics of packaging - packaging machinery and technological parameters of the process packing are closely interrelated. compromise their combination enables most effectively realize the benefits of consumer packaging, to ensure rational price / quality ratio, which is important in a competitive environment a market economy.

Опис

Ключові слова

харчові продукти, пакувальні машини, фізико - механічні властивості, physical - mechanical properties of food, packing machine, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Кривопляс-Володіна, Л. О. Вплив фізико - механічних властивостей харчових продуктів на параметри робочих органів пакувальних машин / Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Гавва, М. А. Масло // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 361-362.