Probiotics with tannase activity

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Vegetable food is the main source of tannins - biologically active phytonutrients. Tannins present in various plants used as foodstuffs and feedstuffs. Tannins, on the one hand good for health because of their chemopreventive activity against carcinogenesis and mutagenesis, on the other hand - they may be involved in cancer formation, or antinutritive hepatotoxic activity. Tannins are known as antinutrients - they reduce the efficiency of the conversion by the body absorption of nutrients into new substances. The properties of tannins are directly dependent on their molecular weight. Рослинна їжа є основним джерелом дубильних речовин - біологічно активних фитонутриентов. Таніни, присутні в різних рослинах, які використовуються в якості харчових продуктів і кормів. Таніни, з одного боку, добре для здоров'я через їх хіміопрофілактичне активності проти канцерогенезу і мутагенезу, з іншого боку - вони можуть бути залучені до формування раку, або антипоживних гепатотоксического активності. Таніни відомі як антінутріентов - вони знижують ефективність перетворення шляхом поглинання тіла поживних речовин в нові речовини. Властивості дубильних речовин безпосередньо залежать від їх молекулярної маси.

Опис

Ключові слова

probiotics, tannase activity, пробіотики, таназна активність, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Starovoitova, S. Probiotics with tannase activity / S. Starovoitova // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. праць. - Х. : НФаУ, 2016. – С. 41-45.

Зібрання