Сільський зелений туризм: проблеми та перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За останні роки розвитку, туристичний бізнес став невід'ємною частиною економіки України. Сьогодні великої популярності набуває зелений туризм, зокрема його різновид - сільський туризм. Розвиток сільського зеленого туризму є особливо актуальним, адже з одного боку він сприяє розвитку туризму в цілому, а з іншого - соціально-економічному піднесенню сільських місцевостей України, гострою проблемою яких на даний час є недостатня кількість робочих місць, слаборозвинена інфраструктура, недостатні капіталовкладення у спорудження житла, закладів освіти, культури і спорту, охорони здоров'я, побуту, торгівлі, комунальних об'єктів, електро- та водопостачання, забезпечення якісного медичного обслуговування тощо. In recent years, development, tourism has become an integral part of the economy of Ukraine. Today becomes very popular green tourism, particularly its kind - rural tourism. Rural Development is particularly important because on one hand it promotes tourism in general, and on the other - the socio-economic rehabilitation of rural Ukraine, where acute problem at present is the lack of jobs, underdeveloped infrastructure, lack of investment in construction housing, education, culture and sports, health, welfare, trade, communal facilities, electricity and water, providing quality health care and more.

Опис

Ключові слова

зелений туризм, село, ремесло, green tourism, village, craft, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Буй, Л. Сільський зелений туризм: проблеми та перспективи / Л. М. Буй, Т. В. Влодарчик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХ І столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 486–487.