Організація наближеного рішення інтегральних рівнянь в МП MathCAD

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній роботі наведений алгоритм знаходження рішення рівняння Фредгольма другого роду. In this paper we consider an algorithm for finding the solution of the Fredholm equation of the second kind.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, інтегральне рівняння, квадратурна формула, integral equation, quadrature formula

Бібліографічний опис

Сєдих, О. Л. Організація наближеного рішення інтегральних рівнянь в МП MathCAD / Ольга Леонідівна Сєдих // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21 – 22 червня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 26