Застосування ультразвуку в цукровому виробництві для запобігання відкладень на поверхні нагріву

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Існує два ефекти впливу ультразвуку на основні характеристики процесу кристалізації: фізичний ефект, який сприяє механічному перемішуванню та хімічний ефект, який пов'язаний з кавітацією і її дією на утворення радикалів. There are two effects of ultrasound on the main characteristics of the crystallization process, a physical effect that contributes to mechanical and chemical mixing effect is associated with cavitation and its effect on the formation of radicals.

Опис

Ключові слова

кафедра технології цукру і підготовки води, цукрове виробництво, поверхні нагріву, ультразвук, сахарное производство, поверхности нагрева, sugar production, heating surface, ultrasound

Бібліографічний опис

Логвін, В. Застосування ультразвуку в цукровому виробництві для запобігання відкладень на поверхні нагріву / Володимир Логвін, Аліна Мартинюк // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 106-107.