Застосування диференціальних рівнянь в електротехніці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Створення математичних моделей електричних кіл, зокрема у вигляді диференціальних рівнянь другого порядку, є однією із актуальних сучасних задач електротехніки. Creation of mathematical models of electric circuits, in particular in the form of differential equations of the second order, is one of the actual modern problems of electrical engineering.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., задачі електротехніки, диференціальні рівняння, електричне коло, problems of electrical engineering, differential equations, electric circuit

Бібліографічний опис

Чорний, І. А. Застосування диференціальних рівнянь в електротехніці / І. А. Чорний, В. В. Листопад, В. П. Шоха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч. 2. – С. 152