Применение глауконита для очистки сахарных растворов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Эксперименты показали , что с увеличением концентрации минерала эффект очистки возрастает и достигает максимального значения при концентрации глауконита 0,3 %.

Опис

Ключові слова

глауконит, glauconite, диффузионный сок, адсорбция, diffusive juice, adsorption, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Применение глауконита для очистки сахарных растворов / О. В. Точкова, В. В. Манк, В. Ю. Выговский, В. В. Тимохин // Сахар – 2003 : Третья Международная ежегодная конференция, 17-18 апреля 2003 г. – Москва : МГУПП, 2003