Програми лояльності як рушійна сила успіху підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

програма лояльності, цінові регулятори, бонусні програми, емоційна прихильність, loyalty program, price regulators, bonus programs, emotional affection, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Долішня, І. Ю. Програми лояльності як рушійна сила успіху підприємства / І. Ю. Долішня, Н. П. Скригун // Бъдещите изследвания – 2017 : Материали за ХІІІ международна научна практична конференция. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Том 2. Икономики. – С. 19-21.