Устройство для регулирования процесса культивирования микроорганизмов чистой культуры (Авторское свидетельство № 611925)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1978

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Целью изобретения является повышение производительности ферментера и улучшение качества выходного продукта. The aim of the invention is to increase productivity and quality of the fermenter product output.

Опис

Ключові слова

устройство, device, микроорганизмы, organisms, ферментер, apparatus fermenter, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

А. с. 611925 СССР, М. Кл. С 12 В 1/08. Устройство для регулирования процесса культивирования микроорганизмов чистой культуры / В. Я. Городенская, В. Г. Трегуб, Н. П. Веклич, Р. Б. Попов (СССР). - 2367705/28-13 ; заявл. 01.06.76 ; опубл. 25.06.78, Бюл. №23. - 3 с.