Проблеми управління підприємств у сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

идання містить тези доповідей учасників ХІХ Міжнародної науково практичної конференції. Розглянуто актуальні питання відновлення та розвитку активності підприємств у сучасних умовах, узагальнено підсумки вивчення проблеми управління ефективністю діяльності підприємств, а також ознайомлено читачів із сучасними трендами в менеджменті персоналу компаній у непередбачених умовах. Розраховано на здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств у сучасних умовах

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 18 -19 квітня 2023 р. : тези доповідей / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Щецинський університет. – Київ : НУХТ, 2022. – 149 с.

Зібрання