Функціональні продукти та інгредієнти у вирішенні сучасних проблем здоров'я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сторінки історії є відображенням людських страждань, хвороб, передчасної смертності, що виникали через нераціональне або недостатнє харчування. Значною мірою саме харчовий раціон сформував кожну людину, сформував світ. Харчовий потік, що проходить через організм, так само складний, як світ. У ньому є всі елементи, з яких складається планета, у ньому сотні тисяч природних речовин. History is a reflection of human suffering, disease, premature deaths that occurred due to improper or insufficient diet. Much measure is diet formed every man formed the world. Food flow through the body, as hard as the hills. It has all the elements that make up the planet, it has hundreds of thousands of natural substances.

Опис

Ключові слова

інгредієнти, продукти, здоров'я, ingredients, food, health, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Функціональні продукти та інгредієнти у вирішенні сучасних проблем здоров'я / Г. О. Сімахіна, К. В. Ярош / Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 43.