Дослідження стану та шляхи підвищення ефективності преміювання персоналу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах соціально-економічного розвитку, що склалися в Україні, неефективне використання людських ресурсів, від діяльності яких значною мірою залежить підйом вітчизняної економіки, підвищення добробуту та якості життя громадян, призводить до зниження продуктивності праці, відсутності відповідного прибутку, скорочення бюджету і ВВП. Ключовим фактором успіху у вирішенні даної проблеми є мотивація високопродуктивної праці персоналу підприємства. In terms of socio-economic development, established in Ukraine, inefficient use of human resources from activities that are highly dependent rise in the domestic economy, welfare and quality of life, reduces productivity, without an adequate income, budget cuts and GDP. A key success factor in solving this problem is highly motivated labor personnel.

Опис

Ключові слова

дослідження, підвищення ефективності, преміювання, персонал, research, efficiency, bonuses, personnel, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Мельниченко, А. Дослідження стану та шляхи підвищення ефективності преміювання персоналу підприємства / А. Мельниченко, Я. Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 202-203.