Актуальні проблеми хімії і хімічної технології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Видання містить тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції “Актуальні проблеми хімії і хімічної технології”. Розглянуто проблеми фундаментальної та прикладної хімії, харчової хімії та викладання хімії у ВНЗ. The publication contains abstracts II All-Ukrainian scientific-practical conference "Actual problems of chemistry and chemical technology." The problems of fundamental and applied chemistry, food chemistry and chemistry teaching in high school.

Опис

Ключові слова

фундаментальна хімія, прикладна хімія, харчова хімія, fundamental chemistry, Applied chemistry, Food chemistry

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми хімії і хімічної технології : матеріали ІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції, 21–23 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – 388 с.

Зібрання