До питань державного регулювання аграрного сектору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто необхідність подальшої інтеграції ринку та основних методів державного регулювання сільськогосподарського виробництва. Розглянута оптимальність державного регулювання сільськогосподарського виробництва на основі застосування як економічних, так і адміністративних методів Proven the need for further integration of the market and the basic methods of State regulation of agricultural production. Optimality of State regulation of listed agricultural production through the application of both economic and administrative methods.

Опис

Ключові слова

система адміністративних методів, пряме бюджетне фінансування, ринкове регулювання агропромислового виробництва, the system of administrative methods, direct government funding, market regulation of agricultural production, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. До питань державного регулювання аграрного сектору / Г. О. Кундєєва // Менеджмент об'ектів господарювання: проблеми та перспективи розвитку : матер. І Міжнар. наук.- практ. конф. - Ж. : ЖДТУ, 2013. – С. 171-172.