Дослідження та моделювання роботи рекламного відділу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасних ринкових умовах професійний керівник має обґрунтовувати загальну стратегію підприємства на основі ретельно підтвердженого інформаційного аналізу, проведеного інструментарієм, що належить до методів і модулів, що використовуються у виробничому та операційному менеджменті. Оптимізаційна задача розв'язується методом динамічного програмування, за яким визначається оптимальний розподіл вкладення коштів у кожну рекламну акцію різних рекламних компаній таким чином, щоб отримати за рахунок реклами максимум можливих покупців.

Опис

Ключові слова

ERР-системи, математична модель, ринок, оптимізаційна задача, математическая модель, рынок, оптимизационная задача, ERP-systems, mathematical model, market, optimization problem, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Маноха, Л. Ю. Дослідження та моделювання роботи рекламного відділу підприємства / Л. Ю. Маноха // Розроблення та виробництво продуктів функціонального харчування, інноваційні технології та конструювання обладнання для перероблення сільгоспсировини, культура харчування населення України : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 21-23 жовтня 2003р. – К. : НУХТ, 2004. - С. 80–81.