Демінералізація стічних вод молочних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проаналізовано процес демінералізації стічних вод (молочної сироватки) молочних підприємств іонним обміном та електродіалізом з метою вибору найбільш ефективного способу. This paper analyzes the process of demineralization wastewater (whey) dairy enterprises ion exchange and electrodialysis in order to choose the most efficient way.

Опис

Ключові слова

стічні води, мембрана, wastewater, membrane, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Демінералізація стічних вод молочних підприємств / А. О. Король, В. О. Літвінець, О. В. Нагорний та ін. // Вода в харчовій промисловості : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції / Одес. нац. акад. харч. технол. - Одеса: ОНАХТ, 2011. – С. 89.