Барабанна сушарка (Патент на винахід №56359)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Барабанна сушарка, що складається з корпусу, всередині якого знаходиться барабан, виконаний суцільним, але зі сторони входу сирого продукту - перфорованим. Вхід теплоносія виконаний тангенційно в зону нижньої частини корпусу, утворену двома вертикальними ущільнювачами, які виконані на довжину перфорації барабана, та одною радіальною вертикальною перегородкою знизу між корпусом сушарки та перфорованим барабаном і другою радіальною перегородкою, розміщеною горизонтально між корпусом сушарки та перфорованим барабаном. A drum drier that consists of a body in which there is a drum arranged as continuous, though at side of inlet for row product – perforated. Inlet for heat carrier is arranged as tangent to zone of the lower part of the body formed by two vertical gaskets that are arranged in length of the drum perforation, and one radial vertical partition at beneath between the drier body and perforated drum and the second radial partition placed in horizontal position between the drier body and perforated drum.

Опис

Ключові слова

сушарка, drying, барабан, drum, теплоносій, coolant, перегородка, wall, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 56359 UA, МПК F26B 11/04 (2006.01) Барабанна сушарка / Пономаренко В. В., Мирончук В. Г., Слюсар І. В. ; заявник Національний університет харчових технологій . — № а 201008236 ; заявл. 01.07.2010 ; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1, 2011 р.

Зібрання