Лінія сортування твердих побутових відходів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тверді побутові відходи в значній мірі складаються з цінних, а в недалекому майбутньому безцінних матеріалів. Велику частину твердих побутових відходів складає використана упаковка. Для попередження накопичення цієї сміттєвої маси в природі доцільно створити раціональний кругообіг матеріалів, перетворити відходи в сировину. Розроблена лінія відповідає сучасному рівню аналогічних технологічних ліній,які використовуються у розвинених країнах. Solid domestic wastes consist largely of valuable, and in the near future, priceless materials. Most of solid household waste is the used packaging. To prevent the accumulation of this garbage mass in nature, it is advisable to create a rational circulation of materials, turning waste into raw materials. The developed line corresponds to the current level of similar technological lines used in developed countries.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, лінія сортування, тверді побутові відходи, сучасні технології сортування, сміття, sorting line, solid household waste, modern sorting technologies, waste, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Масло, М. А. Лінія сортування твердих побутових відходів / М. А. Масло, О. М. Гавва, О. О. Серьогін // Ресурсоо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентноздатності : VII Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018. – С. 143-144.