Необхідність удосконалення алгоритмів керування систем управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведений аналіз властивостей технологічних об'єктів та традиційних схем побудови систем автоматизації. Встановлено, що в певних випадках традиційні підходи не взмозі забезпечити необхідних якісних характеристик. Запропоновано варіанти удосконалення алгоритмів керування систем управління. The analysis of the technological properties objects and traditional patterns of building automation systems. Found that in some cases, traditional approaches are notable to provide the necessary quality characteristics.The variants improvement algorithms control systems.

Опис

Ключові слова

алгоритми керування, нечітка логіка, багатопараметричні регулятори, control algorithms, fuzzy logic, multiparameter controllers, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Кроніковський, Д. О. Необхідність удосконалення алгоритмів керування систем управління / Д. О. Кроніковський, О. М. Баришніков // АВТОМАТИКА / АUTOMATICS-2012 : матеріали XIX Міжнародної конференції з автоматичного управління, 26-28 вересня 2012 р. - К. : НУХТ, 2012. - С. 215.