Спосіб виробництва делікатесного м’ясопродукту (Патент на винахід № 104252)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до м'ясної промисловості, а саме до способів виробництва сирокопчених, сиров'ялених м'ясних виробів. В основу винаходу поставлена задача удосконалення способу виробництва сиров'яленого мясопродукту та одержання, шляхом скорочення технологічного процесу, високоякісного, смачного і поживного чисто м'ясного продукту зі стабільним показником якості. The invention relates to the meat industry, namely to methods for the production of smoked, cured meat products. The invention is based on the problem of improving the method of production of cured meat product and obtaining, by reducing the technological process, high quality, tasty and nutritious pure meat product with a stable quality indicator.

Опис

Ключові слова

cured meat product, технологія, бар'єрні плівки, делікатесний м’ясопродукт, сирокопчений м'ясний виріб, сиров'ялений м'ясний виріб, technology, barrier films, delicatessen meat product, smoked meat product, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 104252 UA, МПК A23L 1/317 (2006.01). Спосіб виробництва делікатесного м’ясопродукту / Пасічний В. М., Палій І. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а201300849 ; заявл. 24.01.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1 2014.

Зібрання