Можливoсті та проблеми цифровізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, цифровізація населення, готельно-ресторанний бізнес, біоробот, digitalization of the population, hotel and restaurant business, biorobot

Бібліографічний опис

Яненко, Л. П. Можливoсті та проблеми цифровізації / Л. П. Яненко // // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 138