Спосіб виробництва низькоетерифікованого рідкого пектину (Патент на корисну модель № 39550)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва низькоетерифікованого рідкого пектину включає промивання пектиновмісної сировини, пресування, гідроліз протопектину, охолодження, розділення фаз, нейтралізацію, фільтрування, концентрування. Гідроліз протопектину проводять кислотою при рН 1,2-2,7, потім проводять екстрагування при температурі 40-50 °С водою. До відділеного і нейтралізованого екстракту додають Трилон Б, а потім проводять деетерифікацію пектину. A method for making low-etherified liquid pectin includes washing a raw pectin-containing material, pressing, protopectin hydrolysis, cooling, separation of phases, neutralization, filtering, and concentration. The protopectin hydrolysis is carried out with an acid at рН 1.2-2.7, then extraction is carried out at a temperature of 40-50 °С with water. Trilon B is added to the separated and neutralized extract, and then etherifying the pectin is with carried out.

Опис

Ключові слова

пектин, гідроліз, трилон б, деетерифікація, розділення фаз, нейтралізація, концентрування, pectin, trilon b, neutralization, separation of phases, concentration, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 39550 U Україна, А23L 1/06. Спосіб виробництва низькоетерифікованого рідкого пектину / Крапивницька І. О., Омельчук Є. О., Кушнір О. В., Мірошник В. О., Бандуренко Г. М., Маркіна С. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 200813624 ; заявл. 25.11.2008 ; опубл. 25.02.2009, Бюл. № 4, 2009.

Зібрання