Вплив таутомерних перетворень глюкози на швидкість її кристалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведені дослідження свідчать, що вплив мутаротації глюкози на її кристалізацію значно більший ніж вважалося раніше. Внаслідок сповільнення швидкості мутаротації глюкози збільшується тривалість її кристалізації, особливо для розчинів пониженої доброякісності. Мутаротація впливає на формування кристалів глюкози в гідратній або ангідридній формі. Studies suggest that the effect of glucose mutarotation at its crystallization is much stronger than previously thought. As a result, slowing the rate of mutarotation of glucose increases the duration of its crystallization, especially for solutions of reduced purity. Mutarotation affect the formation of crystals of hydrated glucose or anhydride form.

Опис

Ключові слова

швидкість кристалізації, глюкоза, таутомерні форми, мутаротація, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, mutarotation, crystallization speed, glucose, tautomeric forms, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Вплив таутомерних перетворень глюкози на швидкість її кристалізації / Н. І. Штангеєва, О. В. Грабовська, Н. І. Сабадаш, О. О. Качковський // Тези доповідей у збірнику наукових праць “Дні науки НаУКМА” : 10-та наукова конференція, 26-30 січня 2004 р. – К.: НаУКМА, 2004. – С. 13.