Hotel and restaurant business

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Готель і ресторан - дві сфери, що перетинаються. Як і будь-який інший бізнес, ресторан і готель вимагають складання бізнес-плану, менеджменту, маркетингових досліджень і розробки власної стратегії. Hotel and restaurants are two linking spheres. Like any other business, a restaurant and hotel require drawing up a business plan, management, marketing research and developing its own strategy.

Опис

Ключові слова

ресторанний бізнес, готельний бізнес, restaurant business, hotel business, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Tsypanova, N. Hotel and restaurant business / N. Tsypanova // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstracts 84 International scientific conference of young scientist and students. – NUFT, 2018. – Part 4. – Р. 233.