Пристрій для піднімання вантажів (Патент України на винахід №36148)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для піднімання вантажів, до складу якого входять привід, барабан і тросова підвіска, при цьому барабан виконано зі змінним по довжині діаметром тросоведучої зовнішньої оболонки. Device for raising of loads, which an occasion, drum and rope pendant, enter in the complement of, here a drum is executed from to the variables on length diametrom trosoveduchei of external shell

Опис

Ключові слова

пристрій, тросова підвіска, піднімання вантажів, барабан, device, rope pendant, raising of loads, drum, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент України 36148А UА, В65В 5/10. Пристрій для піднімання вантажів / Соколенко А. І., Шевченко О. Ю., Васильківський К. В., Бут С. А., Юхно М. І., заявник Національний університет харчових технологій . - № 99116094; заяв. 05.11.1999; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 р.

Зібрання