Розроблення технології виробництва хліба з використанням бурих водоростей та продуктів їх переробки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1996

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автореферат містить результати експериментальних досліджень впливу альгінатів натрію та кальцію, сухих водоростевих порошків із ламінарії та цистозіри на колоїдні, біохімічні, мікробіологічні процеси, які проходять в тісті, з метою вибору оптимального дозування та технології приготування функціональних хлібних виробів для профілактики зниження внутрішнього опромінення малими дозами, обумовленого хронічним поступанням радіонуклідів Cs і Sr з раціоном харчування. Встановлено, що функціональні добавки підвищують вологовміст тіста, вихід готової продукції, затримують процеси черствіння хліба, підвищують його харчову та біологічну цінність, можуть бути рекомендованими для переробки борошна з надто розтяжною клейковиною. Вироби рекомендовані для профілактики внутрішнього опромінення населення, яке проживає в забруднених, вказаними радіонуклідами, районах. These describe the results of experimental research to reveal the influence of sodium alginate, calcium alginate, dried algal powders of laminaria and cystozira on colloid, biochemical, and microbiological processes in dough, with the aim to identify optimum dosage and technology of producing functional bakery foods for prophylactic use in reducing low-dose internal irradiation caused by chronic Cs and Sr consumption through food chains. 3t is established that the functional additives improve the moisture capacity of dough, production outcome, inhibit bread-hardening processes, enhance the nutritious and biological value of bread, and can be recommended for use in processing dough with an excessively gluten. The bread foods in question are recommended for [ rophyla^tic use against internal irradiation of the general public residing in the areas contaminated with radionuclides.

Опис

Ключові слова

бурі водорості, ламінарія, цистозіра, альгінат, тісто, хліб, brawn algae, laminaria, cystozira, alginate, dough, bread, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Корж, Т. В. Розроблення технології виробництва хліба з використанням бурих водоростей та продуктів їх переробки : автореф. дис. ... канд. техн.наук : 05.18.01 «Технологія хлібопекарських, макаронних, кондитерських виробів і харчоконцентратів» / Корж Тетяна Володимирівна ; Український Державний університет харчових технологій. – Київ, 1996. – 22 с.