Загрози пожеж в природних екосистемах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З метою охорони лісів від пожеж проводиться комплекс заходів, які спрямовані на збереження лісових насаджень, зменшення кількості і площі лісових пожеж, їх оперативного виявлення та ліквідації. In order to protect forests from fires a set of measures is carried out aimed at preserving forest plantations, reducing the number and area forest fires, their operative detection and liquidation.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, екосистема, пожежа, загроза, экосистема, пожар, угроза, ecosystem, fire, threat

Бібліографічний опис

Марков, О. В. Загрози пожеж в природних екосистемах / О. В. Марков // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (ТЕБ-2015). - Ірпінь : 2015. - С. 97-99.