Аналіз впливу консервувальних сумішей на механізм окиснення ліпідного комплексу варених кормів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі наведено результати досліджень по введенню консервувальних сумішей, які дозволяють гальмувати псування жирової фази вареного тваринного корму як за рахунок антиокислювальних компонентів, що входять до складу розроблених рецептур, так і за рахунок включення органічних кислот, які пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів, розвиток яких спричиняє небажані біохімічні перетворення. The paper presents the results of research on the introduction of a preserving mixes that allow retard spoilage fat phase of cooked animal feed as a by-oxidant components that are part of the developed formulations, and to include organic acids that inhibit the activity of microorganisms, which leads to the development of undesirable biochemical transformation.

Опис

Ключові слова

тваринний корм, пероксидне число, консервувальна суміш, жир, animal forage, peroxide number, preserving mix, oil, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Топчій, О. А. Аналіз впливу консервувальних сумішей на механізм окиснення ліпідного комплексу варених кормів / О. А. Топчій, М. М. Клименко // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій. - 2001. - № 10. – Ч. 2. - С. 73-74.

Зібрання