Колонний дифузійний апарат (Патент на корисну модель № 70897)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Колонний дифузійний апарат, що складається з циліндричного корпусу, всередині якого встановлено ряди контрлопатей, трубовала зі встановленими на ньому рядами лопатей, приводу трубовала, вивантажувального шнека, патрубка для подачі живильної води, патрубка для відводу соку, труби для подачі сокостружкової суміші, ситового поясу, причому в нижній частині колони в перфорованому корпусі встановлено завантажувальний шнек з окремим приводом, що подає сокостружкову суміш в об'єм апарата. Колонний дифузійний апарат, що складається з циліндричного корпусу, всередині якого встановлено ряди контрлопатей, трубовала зі встановленими на ньому рядами лопатей, приводу трубовала, вивантажувального шнека, патрубка для подачі живильної води, патрубка для відводу соку, труби для подачі сокостружкової суміші, ситового поясу, причому в нижній частині колони в перфорованому корпусі встановлено завантажувальний шнек з окремимприводом, що подає сокостружкову суміш в об'єм апарата. Colon difuzіyny mashines scho skladaєtsya s tsilіndrichnogo corps vseredinі yakogo vstanovleno cooperate for kontrlopatey, trubovala zі vstanovlenimi nomu rows on a shovel, drive trubovala, vivantazhuvalnogo auger tube for podachі zhivilnoї Vod, fitting for vіdvodu juice, pipes for podachі sokostruzhkovoї sumіshі, sieve belt And in nizhnіy chastinі colonies in perforated korpusі vstanovleno zavantazhuvalny auger s okremimdrive scho podaє sokostruzhkovu sumish in ob'єm mashines.

Опис

Ключові слова

шнек, auger, колонний дифузійний апарат, лопать, column diffusion apparatus, blade, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 70897 Україна, МКП C13В 10/14. Колонний дифузійний апарат / Пушанко М. М., Парахоня А. М., Баганич А. Ю. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201115254 ; заявл. 22.12.2011; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12.

Зібрання