Процеси лущення волоських горіхів

dc.contributor.authorУкраїнець, Анатолій Іванович
dc.contributor.authorНегрей, Олена Володимирівна
dc.date.accessioned2021-02-11T08:04:05Z
dc.date.available2021-02-11T08:04:05Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractПлоди волоських горіхів мають різні геометричні параметри, форму, товщину оболонки. Ці відхилення, поруч із сортовими особливостями, призводять до ускладнень процесів лущення. У статті здійснено феноменологічний аналіз, який стосується оцінок параметрів впливу на взаємозв ’язки між силовими діями, їх спрямуванням і вологістю горіхів на величини деформацій та їх наслідків щодо руйнування оболонок і звільнення ядер плодів. До числа параметрів впливу віднесено додатковий параметр — швидкість здійснення деформацій, представлено результати визначення потенціальної енергії деформації оболонок горіхів і потужності деформаційних та енергетичних впливів. Результати досліджень представлені співвідношеннями між параметрами експериментів на основі впливів вологості, швидкості навантаження та орієнтації горіхів відносно напрямку силової дії.Fruits of walnuts have different geometric parameters, shape, thickness of the shell. These deviations along with the varietal characteristics lead to complications of peeling processes. The paper deals with the phenomenological analysis concerning the estimation of the parameters of influence on the interrelationship between force actions, their direction and the humidity of nuts on the values of deformations and their consequences for the destruction of shells and the release of fetal nuclei. Among the parameters of influence are an additional parameter — the rate of deformation, the results of determining the potential energy deformation of the shells of nuts and the power of deformation and energy influences are presented. The results of the research are represented by the relationships between the parameters of experiments based on the effects of humidity, loading speed and orientation of nuts relative to the direction of force.uk_UA
dc.identifier.citationУкраїнець, А. І. Процеси лущення волоських горіхів / А. І. Українець, О. В. Негрей // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 3. – С. 135–144.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/32548
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectволоські горіхиuk_UA
dc.subjectлущенняuk_UA
dc.subjectshelluk_UA
dc.subjectоболонкаuk_UA
dc.subjectwalnutsuk_UA
dc.subjectshellinguk_UA
dc.subjectшвидкість деформаціїuk_UA
dc.subjectstrain rateuk_UA
dc.subjectвологістьuk_UA
dc.subjectорієнтаціяuk_UA
dc.subjecthumidityuk_UA
dc.subjectсилова діяuk_UA
dc.subjectorientationuk_UA
dc.subjectforceful actionuk_UA
dc.subjectкафедра технології оздоровчих продуктівuk_UA
dc.titleПроцеси лущення волоських горіхівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
PROCESSES OF SHELLING OF WALNUTS.pdf
Розмір:
1.57 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання