Композиція для виготовлення шинок (Патент на винахід № 73061 А)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Деклараційний патент на винахід 73061А, A23L 1/052. Композиція для виготовлення шинок / Кишенько І. І., Мусієнко І. В., Мисюра Ю. М., Лаптєва В. О. / патентовласник – Національний університет харчових технологій. - № 20031212255 ; заявл. 24.12.2003 ; опубл. 16.05.2005, Бюл. №5.

Анотація

Розроблено композицію для виготовлення шинок, що місить свинину 38,7-40,5, сіль 1,7, хлорид калію 0,3, прянощі 0,2, нітрит натрію 0,07, пірофосфат (Е450) або дифосфат 0,3, воду 10,85-14,4, яка відрізняється тим що додатково містить рослинну білкову добавку 2,0, каркгінат 0,65-0,7, камедь тара 0,25, модифікований крохмаль 3,0, підсилювач смаку 0,07, при даному співвідношенні компонентів. A composition for the manufacture of hams that kneads 38,7-40,5 pork, salt 1.7, potassium chloride 0.3, 0.2 spices, sodium nitrite 0.07, pyrophosphate (E450) or diphosphate 0.3, water 10,85-14,4, wherein further comprising a vegetable protein supplement 2.0, karkhinat 0,65-0,7, gum packaging 0.25, modified starch 3.0, flavor enhancer 0.07, for a given component ratio.

Опис

Ключові слова

рослинна білкова добавка, vegetable protein supplement, композиція, виготовлення шинки, composition, manufacture ham, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Зібрання