Алгоритм - перший крок до розв’язання задачі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бурхливий розвиток комп’ютерної техніки сприяв широкому процесу математизації науки, техніки і народного господарства в цілому, дав можливість розв’язувати задачі народного господарства будь-якої галузі і будь- якої розмірності. Для реалізації реальних задач потрібно розробляти алгоритми і писати програми. The rapid development of computer technology facilitated a broad process of mathematization of science, technology and the economy as a whole, made it possible to solve problems of the economy in any industry and of any dimension. To realize the real problems need to develop algorithms and write programs.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, розв’язання задач, алгоритм, математизація, solving problems, algorithm, mathematization

Бібліографічний опис

Вовкодав, Н. І. Алгоритм - перший крок до розв’язання задачі / Н. І. Вовкодав, Т. О. Кривець // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 152.