Спосіб зберігання риби-сирця (Патент на корисну модель № 57674)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб зберігання риби-сирця включає охолодження риби подрібненим льодом до температури -1...+2 °С у співвідношенні 1 : (0,3…1). Лід, яким пересипають рибу, виготовляють з морської води або розчину хлориду натрію концентрацією 2-4 % та електроактивують до рівня рН 3,5-4.. A method for storing raw fish includes cooling fish by crushed ice up to the temperature -1...+2 °С at the ratio of 1 : (0.3…1). Top ice is made of sea water or 2-4 % solution of sodium chloride electroactivated up to the level of pH 3,5-4.

Опис

Ключові слова

риба-сирець, електроактивована морська вода, electroactivated sea water, raw fish, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 57674 U Україна, A23K 1/10. Спосіб зберігання риби-сирця / О. С. Віннов, Л. М. Хомічак, Г. М. Бандуренко ; заявник Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № u 201009501; заявл. 29.07.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5, 2011 р.

Зібрання