Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику розглянуті матеріали присвячені промисловим мережам та інтеграційним технологіям. Навчальний посібник має умовно чотири частини. У першій частині, розглядаються загальні питання та місце мережних технологій в інтегрованих автоматизованих системах, загальні характеристики та короткий огляд промислових мереж, а також характеристики каналів зв’язку, тобто реалізації фізичного рівня для цього типу мереж. У другій частині наводяться дані принципів функціонування та проектуванню деяких, найбільш використовуваних в Україні промислових мереж Наведені приклади організації мереж з використанням технічної бази різних виробників. Третя частина присвячена технологіям програмної інтеграції. Наводяться загальні відкриті технології міжпрограмної взаємодії, які використовуються в середовищах Mocrosoft Winodws. Остання частина присвячена питанням проектування інтегрованих автоматизованих систем, в яких використовуються промислові мережі. The tutorial will consider submissions that focus on industrial networks and integration technologies. The manual has four parts. The first part deals with general issues and the place of network technologies in integrated automation systems, general characteristics and overview of industrial networking and communication channels haraktiriki for implementing the physical layer for this type of network. The second part presents data about the principles of operation and design of some of the most well-known in Ukraine industrial networks. The examples of networking with technical resources from different manufacturers. The third part of the program posvyachena technology integration. Leading community of open technology cross-program interaction, which are used in the Mocrosoft Winodws. The last part posvyachena on design of integrated automation systems that use industrial networks.

Опис

Ключові слова

промислова, мережа, інтеграційні, технології, іndustrial, network, integration, technologies, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навчальний посібник / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк. – К. : Ліра, 2011. – 552 с.