Використання комп'ютерного тренажера в курсі фізико-хімічних методів аналізу для студентів-технологів харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто застосування комп’ютерного тренажера на основі програми FELIX на практичних заняттях з фізико-хімічних методів аналізу при розгляді теоретичних основ методу ЯМР і застосуванні ЯМР(ПМР)- спектроскопії для встановлення структури органічних сполук.
Application of computer simulator based on the program FELIX on practical exercises with physical and chemical methods of analysis when considering the theoretical basis of the method using NMR and NMR (PMR) - spectroscopy to establish the structure of organic compounds.

Опис

Ключові слова

комп’ютерний тренажер, метод ЯМР, структура сполук, computer simulator, method of NMR, structure of compounds, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Лезенко, Г. О. Використання комп'ютерного тренажера в курсі фізико-хімічних методів аналізу для студентів-технологів харчової промисловості / Г. О. Лезенко, О. М. Мірошников, Л. С. Воловик // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку : Збірник доповідей у матеріалах VI Міжнародної науково-методичної конференції. – 2004. – С. 253-257.