Використання інформаційних технологій у навчанні персоналу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

навчання персоналу, інформаційні технології, блокчейн, e-learning, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Івасюк, Я. М. Використання інформаційних технологій у навчанні персоналу підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Яна Миколаївна Івасюк ; наук. керівник Ліана Валеріївна Мазник. – Київ, 2021. – 93 с.